Jump to content
全能神教会

进入真理实际的经历交流

专门交通对神话的实际经历与认识。

3318 topics in this forum

 1. 对“觉醒者”文章的第二次分辨

  • 7 replies
  • 1162 views
 2. 问配合

  • 2 replies
  • 800 views
 3. 反 驳 云儿

  • 1 reply
  • 600 views
 4. 向撒旦宣战

  • 0 replies
  • 481 views
 5. “觉醒者”的文章确实发人深省

  • 8 replies
  • 1437 views
  • 0 replies
  • 420 views
 6. 个人认识

  • 0 replies
  • 389 views
 7. 觉醒者之后的反思

  • 0 replies
  • 532 views
 8. 信神求索路

  • 1 reply
  • 544 views
 9. 寻求弟兄姊妹的帮助

  • 4 replies
  • 940 views
 10. 假带领转移1月5日上面安排的话题

  • 3 replies
  • 989 views
 11. 寻求交通

  • 0 replies
  • 432 views
 12. 一名90后基督徒的经历

  • 0 replies
  • 627 views
 13. 只有认识神才能得永生

  • 1 reply
  • 680 views
 14. 对1月5日安排的领受

  • 0 replies
  • 562 views
  • 0 replies
  • 624 views
  • 0 replies
  • 555 views
 15. 受男女过犯辖制不知道该怎么办?

  • 9 replies
  • 1600 views
 16. 读“觉省者”文章有感

  • 1 reply
  • 780 views
  • 2 replies
  • 600 views
 17. 脱离黑暗权势,活在神的光中

  • 0 replies
  • 470 views
  • 1 reply
  • 656 views
 18. 请大家帮忙交通

  • 16 replies
  • 1738 views
  • 4 replies
  • 914 views
 19. 请求交通

  • 5 replies
  • 1052 views
×
×
 • Create New...