Jump to content
全能神教会

进入真理实际的经历交流

专门交通对神话的实际经历与认识。

3312 topics in this forum

 1. 经历痛苦试炼才知神可爱

  • 0 replies
  • 514 views
 2. 是神的刑罚审判改变了我的追求观点

  • 7 replies
  • 1725 views
 3. 神的主在安排就是神的爱

  • 1 reply
  • 962 views
  • 0 replies
  • 599 views
  • 2 replies
  • 4763 views
 4. 請弟兄姊妹給我交通一下。

  • 6 replies
  • 2208 views
  • 0 replies
  • 644 views
  • 11 replies
  • 1477 views
  • 0 replies
  • 491 views
 5. 寻求交通

  • 11 replies
  • 1524 views
 6. 需要寻求真理

  • 4 replies
  • 1152 views
 7. 神的权柄

  • 22 replies
  • 3562 views
  • 0 replies
  • 517 views
 8. 什么是经历神作工?

  • 10 replies
  • 1210 views
  • 5 replies
  • 1094 views
  • 1 reply
  • 629 views
 9. 请弟兄姊妹交通一下

  • 6 replies
  • 1531 views
  • 0 replies
  • 628 views
 10. 人的作为伤透了神的心

  • 3 replies
  • 1285 views
 11. 神带领我冲破亲情的辖制

  • 7 replies
  • 2259 views
 12. 我对做诚实人的认识转变经历

  • 0 replies
  • 459 views
  • 0 replies
  • 857 views
  • 0 replies
  • 514 views
  • 0 replies
  • 586 views
  • 0 replies
  • 857 views
×
×
 • Create New...